TV-produksjoner

Fangstfamilien på Svalbard: TV-serie om Stein P. Aasheim og hans families overvintring i en gammel fangsthytte på Svalbard.

Bergefilm - Trygve Berge               -               Moldelivegen 17, N-6415 Molde               -               Telefon +47 900 600 47               -               trygve@bergefilm.com